ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก ที่เชียงใหม่ 19 – 22 มิ.ย. 2562  

กรุงเทพฯ  – สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทยเผย ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ และการผลิตสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อการบริโภคและการส่งออก โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของทั้งคนและสัตว์ ในบริบทสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health

ทั้งนี้ สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย ได้เล็งเห็นว่า สัตวแพทย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาปศุสัตว์ การรักษา การป้องกันโรคทั้งในสัตว์และสุขภาพอนามัยของคน จึงดึงเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติในระดับโลกของสัตวแพทย์ด้านการชันสูตรโรคสัตว์มายังประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตปศุสัตว์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา  ไศละสูต  นายกสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย เผยว่า “การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก (ISWAVLD)   เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติในระดับโลกของสัตวแพทย์และนักวิชาการทางห้องปฏิบัติการชันสูตรด้านต่างๆ  ของสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1976 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา   ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ISWAVLD  ใน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)  ที่กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง   ภายใต้แนวคิด  Innovation of Clinical and Public Health Laboratories: Integrating on the Future of One Health   รวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal  Health, OIE) จัดประชุมวิชาการ OIE Symposium ในด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์  เพื่อเป็นเวทีให้สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการชันสูตร นักวิชาการในสาขาต่างๆ  นักวิจัย ของภูมิภาคและนานาประเทศ นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงศักยภาพของสัตวแพทย์ด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรไทยในประชาคมภูมิภาคและระดับโลก โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 600  คน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิ.ย.62 ที่จังหวัดเชียงใหม่”

ทางด้าน น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า “กรมปศุสัตว์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าการประชุมเป็นโอกาสอันดีที่สัตวแพทย์ด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรและนักวิชาการไทย จะได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาการจากนานาประเทศ ทั้งจากยุโรป อเมริกา และเอเชีย เพื่อให้ความร่วมมือกันในด้านการป้องกัน เฝ้าระวังโรคสัตว์ และบทบาทด้านสุขภาพหนึ่งเดียว โดยพัฒนาร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย ให้ก้าวไปพร้อมกับความก้าวหน้าด้านการชันสูตรทางสัตวแพทย์ของประเทศ  ทั้งในด้านการศึกษาและภาพลักษณ์ในสังคมอีกด้วย”

อนึ่ง ภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมการเสนอผลงานทางวิชาการในห้องประชุมและแผ่นภาพ   ในเทคนิคการชันสูตร และนวัตกรรมสาขาต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์สารสนเทศ, เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ, การวินิจฉัยเพื่อวิทยาการของการรักษาด้วยเป้าหมายระดับอณู, โรคอุบัติใหม่ รวมทั้งการสัมมนาขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ และจะมีการนำเสนอนิทรรศการครั้งแรก เรื่องชุดตรวจสอบสำเร็จรูปทางสัตวแพทย์และการสาธารณสุขระดับโลก หรือ The 1st TEST-KIT Expo อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการและสอบถามข้อมูลได้ที่ http://www.iswavld2019.org/

หรืออีเมล iswavld2019@vnuexhibitionsap.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s